PRIMARIA COMUNEI AVRAM IANCU

Judetul Alba

BUGET

proiect buget 2021

» Rectificarea bugetului local - pe anul 2006
» Rectificarea bugetului local si modificarea listei de investitii - pe anul 2006
» Rectificarea bugetului local si modificarea listei de investitii - pe anul 2006
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2006
» Rectificarea bugetului local si modificarea listei de investitii - pe anul 2006
» Bugetul local initial - pe anul 2011
» Bugetul local rectificat (1) - pe anul 2011
» Bugetul local rectificat (2) - pe anul 2011
» Bilant - la data de 31.12.2010
» Balanta de verificare sintetica - la data de 31.12.2010
» Situatia activelor fixe amortizabile - la data de 31.12.2010
» Situatia activelor fixe neamortizabile - la data de 31.12.2010
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.12.2010
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.12.2010
» Situatia modificarilor in structura activelor nete-capitalurilor - la data de 31.12.2010
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 31.12.2010
» Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale - la data de 31.12.2010
» Contul de executie al fondurilor evidentiate in afara bugetului local - Venituri - la data de 31.12.2010
» Contul de executie al fondurilor evidentiate in afara bugetului local - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Contul de executie al institutiilor publice si activelor finantate integral din venituri proprii - Venituri - la data de 31.12.2010
» Contul de executie al institutiilor publice si activelor finantate integral din venituri proprii - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri - la data de 31.12.2010
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - la data de 31.12.2010
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale - la data de 31.12.2010
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2010
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - la data de 31.12.2010
» Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe - pe anul 2016
» Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - pe anul 2016
» Bugetul local pe 2018 -
» buget -
» lista obiectelor -
» -
» Proiect buget 2021 - Proiect buget 2021